Nastavení Služby Najít iPhone

Nastavení Služby Najít iPhone

Zapnutí služby Najít iPhone 

 1. Začněte na ploše a přejděte do Nastavení.
 2. Vyberte vaše jméno.
 3. iCloud. Pro iOS 10.2 nebo starší, přejděte do Nastavení - iCloud.
 4. Klepněte na možnost Najít iPhone.
 5. Přejetím aktivujte možnosti Najít iPhone a Odeslat poslední polohu.

Odebrání zařízení z aplikace Najít iPhone

 1. Otevřete si aplikaci Najít iPhone.
 2. Klepněte na Zařízení.
 3. Vyberte zařízení a zvolte možnost Odebrat toto zařízení.
 4. Potvrďte odebrání zařízení.
Přehrání zvuku
 1. Otevřete si aplikaci Najít a zvolte panel Zařízení nebo Předměty (hledáte-li jiné předměty než iPhone).
 2. Vyberte ztracené zařízení (nebo předmět).
 3. Zvolte Přehrát zvuk. Pokud je vaše zařízení v offline režimu, zvuk se přehraje jakmile bude opět online.
Vymazání zařízení v případě ztráty nebo krádeže
 1. Otevřete si aplikaci Najít a zvolte panel Zařízení.
 2. Vyberte zařízení, které chcete vymazat.
 3. Dole zvolte Vymazat zařízení.
 4. Zvolte Vymazat /zařízení/.