Jak odinstalovat aplikaci z iPhonu?

Odinstalování aplikace z iPhonu


Pokud máte v telefonu aplikaci, kterou nechcete nebo nepotřebujete, je snadné ji z Vašeho telefonu odebrat. Aplikace může být na ploše nebo v knihovně aplikací. Mějte na paměti, že smazáním aplikace odstraníte i její data.

Je-li aplikace na domovské obrazovce, podržte prst na ikoně, dokud se nezobrazí menu, a vyberte možnost Odstranit aplikaci. Zobrazí se další menu, ve kterém jsou tyto možnosti:

  • smazat aplikaci, pokud chcete aplikaci úplně odinstalovat,
  • odstranit z plochy, pokud aplikaci na ploše nechcete, ale chcete ji ponechat v telefonu,
  • zrušit, pokud nechcete nic měnit.


Pokud aplikace není na ploše, postupujte následovně: z domovské obrazovky přejděte do knihovny aplikací přetažením zprava doleva. Jestliže aplikaci v knihovně nevidíte, lze ji vyhledat zadáním názvu do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Podržte prst na ikoně, dokud se nezobrazí menu, a vyberte možnost Smazat aplikaci.

 

 

Zpět do obchodu